Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym przeprowadzonej w Placówce Straży Granicznej w Dołhobyczowie.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym przeprowadzonej w Placówce Straży Granicznej w Dołhobyczowie nt. Postępowanie z dowodami rzeczowymi i mieniem tymczasowo zajętym w postępowaniu przygotowawczym.

Metryczka

Data publikacji 14.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
do góry