Sprawozdanie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym przeprowadzonej w Placówce Straży Granicznej w Dorohusku.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli nt. Realizacja czynności od momentu ujawnienia zdarzenia, związanego z zatrzymaniem rzeczy/przedmiotów do momentu przekazania ich do II linii celem wszczęcia właściwego postępowania.

Metryczka

Data publikacji 17.01.2018
Data modyfikacji 07.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
do góry