Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym przeprowadzonej w Placówce Straży Granicznej w Hrebennem.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym przeprowadzonej w Placówce Straży Granicznej w Hrebennem nt. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania decyzji o cofnięciu zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen.

Metryczka

Data publikacji 12.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
do góry