Dostawa energii elektrycznej na obszarze PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin dla potrzeb NOSG

Sprawa nr 37/19

 

Wartość zamówienia: powyżej 144 000,00 euro
 
Wspólny słownik zamówień CPV: 09310000-5 
 
Tryb: przetarg nieograniczony
 
Termin składania ofert: 11.10.2019 r. godz. 10:00 
 
 Dokumentacja postępowania znajduje się na portalu:  https://portal.smartpzp.pl/nosg

Metryczka

Data publikacji 10.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Szarpak
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Szarpak
do góry