Dostawa energii elektrycznej na obszarze PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość dla potrzeb NOSG

Sprawa nr 36/19

Wartość zamówienia: powyżej 144 000,00 euro

Wspólny słownik zamówień CPV: 09310000-5 

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.10.2019 r. godz. 10:00 

 

 

Dokumentacja postępowania znajduje się na portalu: https://portal.smartpzp.pl/nosg

Metryczka

Data publikacji 04.09.2019
Data modyfikacji 04.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Petelska
Osoba udostępniająca informację:
Stanisław Kostowski
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Kostowski
do góry