Wykonanie robót budowlanych przy remoncie pomieszczeń w budynku nr 7 na terenie Komendy NOSG

Sprawa nr 30/19


Wartość szacunkowa: poniżej 5 548 000,00 euro 

 

Wspólny słownik zamówień CPV: 45262520-2, 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2, 45312000-7, 45312100-8, 
                   45312200-9 45314320-0, 45315300-1, 45324000-4, 45330000-9, 45421000-4, 45430000-0 


Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.09.2019 r. godz: 10:00

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 03.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stanisław Kostowski
Osoba udostępniająca informację:
Stanisław Kostowski
do góry