BUDOWA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA TELETECHNICZNEGO WIEŻ OBSERWACYJNYCH DLA ZADAŃ PN. ”BUDOWA WIEŻ OBSERWACYJNYCH W M. SOBIBÓR, MACHNÓW NOWY, LIWCZE I ŚLIPCZE” ORAZ ”BUDOWA WIEŻ OBSERWACYJNYCH W M. HNISZÓW, UCHAŃKA I SKRYHICZYN”

Sprawa nr 34/19

Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000,00 euro

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 45312100-8, 45312200-9

Tryb: przetarg ograniczony na podstawie art.2 pkt 5a oraz Rozdziału 4a - zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 04.10.2019 r., godz. 10:00

Metryczka

Data publikacji 03.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stanisław Kostowski
Osoba udostępniająca informację:
Stanisław Kostowski
do góry