Świadczenie usług stomatologicznych dla osób umieszczonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców PSG Biała Podlaska

Sprawa nr 35/19

Wartość szacunkowa - poniżej 750 000 euro

CPV - 85131000-6

Tryb - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne

Termin składania ofert - 29.08.2019 r. godz. 10:00

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 21.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Michalska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Petelska
do góry