Dostawa oleju napędowego grzewczego lekkiego do Placówki SG w Białej Podlaskiej

Sprawa nr 20/19

 

Wartość zamówienia: powyżej 144 000,00 euro

Wspólny słownik zamówień CPV: 09135000-4

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.07.2019 r. godz. 10:00

 

Dokumentacja postępowania znajduje się na portalu: https://portal.smartpzp.pl/nosg

 

Metryczka

Data publikacji 07.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stanisław Kostowski
Osoba udostępniająca informację:
Stanisław Kostowski
do góry