ROZBUDOWA PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ W KODNIU

Sprawa nr 22/19

Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000,00 euro

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 45000000-7, 45111100-9, 45111220-6, 45216000-4, 45223500-1, 45260000-7, 45410000-4, 45420000-7, 45442100-8, 45300000-0, 45342000-6, 45233123-7, 45312000-7, 45312100-8, 45312200-9, 45314320-0, 45311200-2

Tryb: przetarg ograniczony na podstawie art.2 pkt 5a oraz Rozdziału 4a - zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 09.07.2019 r., godz. 10:00

Nowy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.08.2019r., godz.10:00

Metryczka

Data publikacji 05.06.2019
Data modyfikacji 22.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Petelska
Osoba udostępniająca informację:
Stanisław Kostowski
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Kostowski
do góry