Dostawa oleju napędowego grzewczego lekkiego do Placówek SG

19/19

 
Wartość zamówienia: powyżej 144 000,00 euro
Wspólny słownik zamówień CPV: 09135000
Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.06.201 9r. godz. 10:00

 

Dokumantacja postępowania znajduje się na portalu: https://portal.smartpzp.pl/nosg

 
 
 
 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji 16.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Szarpak
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Szarpak
do góry