Dostawa przenośnych kamer termowizyjnych chłodzonych do NOSG w Chełmie

Sprawa 23/19

Wartość zamówienia: powyżej 144 000,00 euro

Wspólny słownik zamówień CPV: 38651600-9

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.06.2019 r. godz. 10:00 10.06.2019 r. godz. 10:00

 

 

Dokumentacja postępowania znajduje się na portalu:  https://portal.smartpzp.pl/nosg

 

Metryczka

Data publikacji 30.04.2019
Data modyfikacji 16.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Petelska
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Petelska
do góry