Informacja za rok 2020 - petycje. - 2020 - BIP - Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja za rok 2020 - petycje.

Stosownie do treści art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r.,poz. 870),podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca,

umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w 2020 r. petycjach przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie i Komendantów Placówek Straży Granicznej pozostających w terytorialnym zasięgu działania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej:

w roku 2020 w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej nie odnotowano wystąpień podlegających w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

Metryczka

Data publikacji 13.05.2021
Data modyfikacji 18.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
do góry