OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W STREFIE SCHENGEN - BIP - Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W STREFIE SCHENGEN

Ochrona danych osobowych

System Informacyjny Schengen:

  • wspólna elektroniczna baza danych o osobach i przedmiotach;
  • wymiana informacji pomiędzy słuzbami odpowiedzialnymi za ochrone granic, wydawanie wiz i inne kontrole policyjne oraz celne;
  • składa się z jednostki centralnej w Strasburgu oraz z modułów krajowych, które są jej lustrzanym odbiciem.

Twoje prawa

  • Masz prawo dostępu do treści Twoich danych zawartych w SIS i VIS.
  • Prawo dostępu podlega ograniczeniom.
  • Masz prawo wystąpienia z żądaniem poprawienia danych, ich usunięcia, uzyskania informacji lub uzyskania odszkodowania.

Do kogo należy się zwrócić?

Komendant Główny Policji

Kontakt:

Centralny Organ Techniczny KSI

02-514 Warszawa

ul. Puławska 148/150

e-mail: cot.admin.ksi@policja.gov.pl

Więcej: Centralny Organ Techniczny KSI

 

Kto chroni dane w Schengen?

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  • sprawuje kontrolę nad tym, czy wykorzystanie danych w module krajowym SIS nie narusza praw osób, których dane te dotyczą.

Masz prawo żądania skontrolowania swoich danych znajdujących się w SIS.

Kontakt:

Urząd Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

fax: 22 531-03-01

godziny pracy urzędu: 8:00–16:00

Infolinia: 606-950-000

czynna w dni robocze: 10:00–13:00

Infolinia dla Inspektorów Ochrony Danych: 606-942-000

czynna w dni robocze: 10:00–13:00

https://www.uodo.gov.pl

e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

 

Wspólny Organ Nadzorczy Schengen

  • sprawuje nadzór nad wsparciem technicznym SIS oraz bada wszelkie problemy pojawiające się w trakcie obsługi SIS.

Kontakt: 

Wspólny Organ Nadzorczy Schengen

Sekretariat Ochrony Danych

Rue de ia Loi 175

Bureau 3040GM14

B-1048 Brussels

Tel: +32(0)22 855 026

 

Źródło i więcej informacji:

https://www.uodo.gov.pl

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/schengen

http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/centralny-organ-techni/3943,dok.html

Metryczka

Data publikacji 07.02.2017
Data modyfikacji 25.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Grela
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Grela
do góry