Wystąpienie pokontrolne - Placówka SG w Horodle

Kontrola ochrony informacji niejawnych w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych z przepisami szczególnych wymagań bezpieczeństwa i przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.

Metryczka

Data publikacji 04.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół kontrolny
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Grela
do góry