Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym przeprowadzonej w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia Komendy NOSG w Chełmie.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym nt. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Metryczka

Data publikacji 15.09.2017
Data modyfikacji 15.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
do góry