Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym przeprowadzonej w Placówce Straży Granicznej w Białej Podlaskiej.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym nt. Udzielanie ochrony cudzoziemcom w oparciu o przesłanki określone w art. 348 i 351 ustawy o cudzoziemcach (pobyt ze względów humanitarnych oraz zgoda na pobyt tolerowany).

Metryczka

Data publikacji 08.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
do góry