Kierownictwo Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
gen. bryg. SG Jacek Szcząchor

Sekretariat Komendanta
tel. +48 82 568 50 02
fax. +48 82 568 57 01

e-mail:komendant nosg@strazgraniczna.pl

 

p.o. ZASTĘPCA KOMENDANTA
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
ppłk SG Piotr Grytczuk

Sekretariat Komendanta
tel. +48 82 568 50 02
fax. +48 82 568 57 01

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
płk SG Łukasz Ćwik

Sekretariat Komendanta
tel. +48 82 568 50 02
fax. +48 82 568 57 01

Metryczka

Data publikacji 13.11.2017
Data modyfikacji 14.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Poremska
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Poremska WKD
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Kopeć
do góry