EWIDENCJE I REJESTRY

Ewidencje i rejestry prowadzone w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej

 

 • ​​Akta osobowe funkcjonariuszy;
 • Akta osobowe pracowników;
 • Akta postępowań przygotowawczych;
 • Centralna Baza Danych Straży Granicznej;
 • Centralna Baza Danych Straży Granicznej KADRY CBD SG KADRY;
 • Centralne Archiwum Odpraw;
 • Centralne Archiwum Odpraw i Legitymowania;
 • Dokumentacja ewidencyjna PKZP;
 • Dokumentacja lokalowa;
 • Dokumentacja Ochrony Obiektów;
 • Dokumentacja powiadamiania i alarmowania;
 • Druki rozliczeniowe z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • Dziennik ewidencji faksów;
 • Dziennik ewidencji informatycznych nośników danych (DEIND);
 • Dzienniki korespondencji;
 • EWIDA i EWIDA II;
 • Ewidencja akt udostępnionych;
 • Ewidencja akt wypożyczonych;
 • Ewidencja czasu pracy;
 • Ewidencja funkcjonariuszy upoważnionych do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych wraz z upoważnieniami;
 • Ewidencja pieczęci imiennych, urzędowych i służbowych oraz stempli do plombowania;
 • Ewidencja podróży służbowych;
 • Ewidencja spraw związanych z udostępnieniem informacji publicznej;
 • Ewidencja użytkowników końcowych;
 • Ewidencja wyjść pracowników cywilnych;
 • Ewidencja wyników kontroli bezpieczeństwa, radiometrycznej i chemicznej osób towarów i środków transportu;
 • Ewidencja Zleceń;
 • FT-ZUS;
 • Kartoteka wydanych dokumentów: Skorowidz rejestrów, rejestr wydanych dokumentów;
 • Kartoteki zasiłkowe dot. pobytów na zwolnieniach lekarskich;
 • Karty badań dla celów sanitarno – epidemiologicznych;
 • Karty badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
 • Karty badań profilaktycznych;
 • Karty indywidualnej dokumentacji medycznej;
 • Książka depozytów broni i sprzętu uzbrojenia;
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych;
 • Książka ewidencji broni i sprzętu wydanego funkcjonariuszom do służby;
 • Książka ewidencji i rozliczania mandatów karnych;
 • Książka ewidencji sprzętu i materiałów;
 • Książka ewidencji wydanych przepustek stałych / okresowych;
 • Książka pracy technika kryminalistyki;
 • Książka kontroli;
 • Książka kontroli osób zatrzymanych;
 • Książka obsady etatowej;
 • Książka pracy eksperta kryminalistyki;
 • Książka pracy kandydata na eksperta kryminalistyki;
 • Książka wyznaczania funkcjonariuszy lub pracowników poczty do  konwojowania; 
 • Księga druków ścisłego zarachowania – mandaty karne;
 • Księga ewidencji indywidualnej pojazdów mechanicznych;
 • Księga podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych;
 • Księga RKL orzeczeń inwalidzkich ze skorowidzem oraz zbiorem orzeczeń inwalidzkich;
 • Księga RKL orzeczeń uszczerbkowych ze skorowidzem oraz zbiorem orzeczeń uszczerbkowych;
 • Księga RKL orzeczeń zdolności do służby ze skorowidzem oraz zbiorem orzeczeń zdolności do służby;
 • Księga zabezpieczonych towarów;
 • LDAP- Centralna Baza Użytkowników Platformy Teleinformatycznej SG;
 • Mandaty karne;
 • Płatnik;
 • Rejestr akt osobowych funkcjonariuszy; 
 • Rejestr Cudzoziemców;
 • Rejestr czynności wyjaśniających;
 • Rejestr decyzji;
 • Rejestr dzienników ewidencji i teczek;
 • Rejestr innych świadczeń psychologicznych;
 • Rejestr kandydatów do służby przygotowawczej w SG;
 • Rejestr kart ewidencyjnych abonenta; 
 • Rejestr orzeczeń dyscyplinarnych;
 • Rejestr osób opiniowanych (psychologicznie);
 • Rejestr osób sprawdzanych urządzeniem morpho touch;
 • Rejestr osób zatrudnionych na umowę zlecenie, o dzieło;
 • Rejestr petycji;
 • Rejestr postępowań dyscyplinarnych;
 • Rejestr protokołów brakowania BC;
 • Rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków;
 • Rejestr rozmów dyscyplinujących;
 • Rejestr skarg i wniosków;
 • Rejestr spisów zdawczo – odbiorczych;
 • Rejestr szkód w mieniu NOSG;
 • Rejestr teczek akt postępowań sprawdzających; 
 • Rejestr umów zamówień i dostaw;
 • Rejestr upoważnień do kontroli;
 • Rejestr upoważnień do przewozu przesyłek służbowych; 
 • Rejestr wydanych dokumentów;
 • Rejestr wydanych odmów oraz cofniętych poświadczeń bezpieczeństwa;
 • Rejestr wydanych orzeczeń kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
 • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa;
 • Rejestr wydanych przedmiotów;
 • Rejestr wydanych upoważnień do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem informacji;
 • Rejestr wydanych zaświadczeń lekarskich;
 • Rejestr wydanych zaświadczeń lekarskich dla celów sanitarno – epidemiologicznych;
 • Rejestr wypożyczeń teczek;
 • Rejestr wysłanych upomnień do dłużników wraz z tytułami wykonawczymi;
 • Rejestr zamówień publicznych;
 • Rejestr zapytań;
 • Rejestr zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony informacji niejawnych Unii Europejskiej i NATO;
 • Rejestr zaświadczeń o przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych SIS i danych VIS wykorzystywanych poprzez KSI oraz w zakresie ochrony danych osobowych;
 • Rejestr zdeponowanych legitymacji służbowych;
 • Rejestr złożonych wniosków o wypłatę zryczałtowanego równoważnika w zamian za niewykorzystany przejazd; 
 • Spis akt przekazanych do Archiwum Straży Granicznej;
 • System Wspomagania Kierowania – SWK;
 • Systemy Logistyczne Gospodarki Mieniem Straży Granicznej;
 • Teczki akt postępowań sprawdzających;
 • Teczki kandydatów do służby przygotowawczej w SG;
 • Wnioski o dopłaty urlopowe (rejestr + zbiór wniosków);
 • Wykaz budynków pomieszczeń lub części pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe;
 • Wykaz depozytów;
 • Wykaz funkcjonariuszy upoważnionych do dokonywania sprawdzeń w SIS i VIS;
 • Wykaz osób zatrudnionych lub pełniących służbę w NOSG albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych;
 • Wykaz przesyłek nadanych;
 • Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, których administratorem jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ;
 • Zameldowania w obiektach SG;
 • Zbiór kart albumowych;
 • Zdjęcia legitymacyjne funkcjonariuszy NOSG.

 

Metryczka

Data publikacji 07.02.2017
Data modyfikacji 29.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Grela
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Grela
do góry