DOSTĘPNOŚĆ - KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Metryczka

Data publikacji 08.10.2020
Data modyfikacji 08.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Grabczuk
Osoba udostępniająca informację:
Remigiusz Żurek Wydział Techniki i Zaopatrzenia
Osoba modyfikująca informację:
Remigiusz Żurek
do góry