Przebudowa strzelnicy pistoletowej krytej w PSG w Hrubieszowie

Sprawa nr 39/18

Wartość szacunkowa: poniżej 144 000,00 euro

Wspólny słownik zamówień publicznych: 45110000-1, 45000000-7, 45220000-5, 45300000-0, 45310000-3

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 06.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Petelska
do góry