Dostawa materiałów budowlanych - OGŁOSZONE - BIP - Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa materiałów budowlanych

Sprawa nr 40/18

Wartość szacunkowa  - poniżej 144 000,00 euro

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV - 44111000-1, 44114200-4, 44330000-2, 44112600-4, 44163112-8

Tryb - przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 05.11.2018r godz. 10:00

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 26.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Petelska
do góry