Przebudowa krytej strzelnicy w PSG w Hrubieszowie

Sprawa nr 37/18

Wartośc zamówienia: poniżej 5 548 000 euro

Wspólny słownik zamówien publicznych CPV: 45000000-7, 45110000-1, 45220000-5, 45300000-0, 45310000-3

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 14.09.2018 r. godz. 10:00

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 29.08.2018
Data modyfikacji 21.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Czerniak
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Czerniak
do góry