Przebudowa systemu zasilania gwarantowanego Komendy NOSG w Chełmie

Sprawa nr 36/18

 

Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000,00 euro

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 31682530-4, 45000000-7, 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2, 45315300-1, 45315600-4

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 11.09.2018 r. godz. 10:00

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 24.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stanisław Kostowski
Osoba udostępniająca informację:
Stanisław Kostowski
do góry