Świadczenie usług pocztowych na rzecz Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

Sprawa nr 34/18

Wartość szacunkowa poniżej - 750 000,00 euro

CPV: 64.11.00.00 - 0, 64.11.20.00 - 4, 64.11.30.00 - 1

Tryb - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne

Termin składania ofert: 27.08.2018 r. godz. 10:00    29.08.2018 r. godz. 10:00

Metryczka

Data publikacji 17.08.2018
Data modyfikacji 23.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Czerniak
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Czerniak
do góry