Remont budynku nr 13 Komendy Oddziału - OGŁOSZONE - BIP - Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Remont budynku nr 13 Komendy Oddziału

Sprawa nr 27/18

Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000,00 euro

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45311200-2, 45312100-8, 45314320-0, 45330000-9, 45453000-7

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 09.08.2018 r. godz. 10:00 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 24.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Petelska
do góry