Podstawowa opieka zdrowotna dla osób umieszczonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców PSG Biała Podlaska w 2018 roku

Sprawa nr 28/18

Wartośc szacunkowa - poniżej 750 000 euro

CPV: 85121100-4, 85141200-1, 85141100-0, 85121291-9

Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Termin składania ofert: 20 lipca 2018 r. godz. 10:00

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 12.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Czerniak
do góry