Dostawa samochodu osobowego dla NOSG (do transportu cudzoziemców)

Spr. nr 25/18

Wartość szacunkowa: poniżej 144 000,00 euro

CPV - 34110000-1

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 06.07.2018 r. godz. 10:00

Metryczka

Data publikacji 28.06.2018
Data modyfikacji 28.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Domański
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Czerniak
do góry