Dostawa samochodu osobowego dla NOSG (do transportu cudzoziemców)

Spr. nr 19/18

Wartość szacunkowa: poniżej 144 000,00 euro

CPV - 34110000-1

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 21.05.2018 r. godz. 10:00

Metryczka

Data publikacji 11.05.2018
Data modyfikacji 21.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Michalska
Osoba udostępniająca informację:
Stanisław Kostowski
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Kostowski
do góry