Budowa krytej strzelnicy pistoletowej na terenie Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

sprawa 14/18

Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000,00 euro

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 45110000-8, 45000000-7, 45220000-5, 45300000-0, 45310000-3, 45312100-8, 45312200-9, 45314000-1, 45314320-0, 45330000-9

Tryb: przetarg ograniczony

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 02.05.2018r, godz. 10:00

Termin składania ofert: 29.06.2018r., godz. 10:00

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 04.04.2018
Data modyfikacji 21.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Petelska
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Petelska
do góry