Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań pn.: ,,Budowa wież obserwacyjnych w m. Sobibór, Machnów Nowy, Liwcze i Ślipcze" oraz ,,Budowa wież obserwacyjnych w m. Hniszów, Uchańka i Skryhiczyn"

Sprawa nr 11/18

Wartość zamówienia powyżej 144 000 euro 

  • Wspólny słownik zamówień publicznych CPV - 71000000-8, 71240000-2, 71320000-7, 71248000-8
  • Tryb - przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert: 26.04.2018r. godz. 10:00

Metryczka

Data publikacji 20.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stanisław Kostowski
Osoba udostępniająca informację:
Stanisław Kostowski
do góry