Dostawa energii elektrycznej na obszarze PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin dla potrzeb NOSG

Sprawa nr 05/18

Wartość szacunkowa - poniżej 144 000 euro

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV - 09310000-5

Tryb - przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23.02.2018 r. godz. 12:00

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 06.02.2018
Data modyfikacji 16.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Czerniak
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Szarpak
do góry