Wykonanie robót budowlano -instalacyjnych przy termomodernizacji 2 budynków administracyjnych PSG Skryhiczyn,

sprawa nr 03/18

Wartość szacunkowa - poniżej 5 548 000 euro;

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV - 45000000-7, 45320000-6, 45321000-3, 45324000-4, 45331100-7, 45421130-4, 45443000-4, 45450000-6, 45453000-7 ;

Tryb - przetarg nieograniczony;

Termin składania ofert - 12.02.2018r. godz. 13:00

 

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 25.01.2018
Data modyfikacji 30.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Szarpak
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Szarpak
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Szarpak
do góry