Lecznictwo szpitalne i ambulatoryjne dla osób umieszczonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców PSG Biała Podlaska

Sprawa nr 02/18

Wartość szacunkowa - poniżej 750 000 euro

CPV - 85111000-0, 85112000-7, 85140000-2, 85150000-5

Tryb - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne

Termin składania ofert: 29.01.2018r godz. 10:00

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 18.01.2018
Data modyfikacji 18.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Petelska
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Petelska
do góry