Badania lekarskie cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Terespolu

spr. nr 23/17

Wartość szacunkowa - poniżej 750 000 euro

CPV - 85121100-4

Tryb - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne

Termin składania ofert: 22.1.2.2017r godz. 10:00

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 15.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Petelska
Osoba modyfikująca informację:
do góry