Podstawowa opieka zdrowotna dla osób umieszczonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców PSG Biała Podlaska

spr. nr 22/17

Wartość szacunkowa - poniżej 750 000 euro

CPV : 85121100-4, 85141200-1, 85141100-0, 85121291-9

Tryb - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne

Termin składania ofert: 22.12.2017r. godz. 10:00

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 15.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Szarpak
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Szarpak
Osoba modyfikująca informację:
do góry