INFORMACJE O SKŁADNIKACH MAJĄTKU

Informacja o zbytym rzeczowym majątku ruchomym

           Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania  niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2017r. poz. 729) Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie dokonał w dniach 05  oraz 16 kwietnia 2018r. nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego zgodnie z § 38 ww. rozporządzenia dla następujących jednostek samorządu terytorialnego:

- Urząd Gminy Mstów, ul. 16 Stycznia  14, 42-244 Mstów,

- Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice.

Metryczka

Data publikacji 16.04.2018
Data modyfikacji 16.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Bartosz
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Babicz
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Babicz
do góry